Privacy Beleid Jackpot2me


Dit privacybeleid maakt integraal deel uit van onze licentieovereenkomst voor eindgebruikers en onze algemene voorwaarden. Door ‘accepteren’ te selecteren en wanneer u de Jackpot4ever-website opent of gebruikt, stemt u er automatisch mee in dat wij uw informatie verzamelen en uw persoonlijke gegevens gebruiken en bekendmaken in overeenstemming met dit privacybeleid.

Door tijdens het registratieproces op Verstuur of Accepteren te klikken, of door het gebruik van de service voort te zetten na het plaatsen van dit Privacybeleid (zoals van toepassing), gaat u akkoord met dit Privacybeleid. Dit is ons volledige en exclusieve privacybeleid en vervangt elke eerdere versie. Dit privacybeleid moet worden gelezen in samenhang met onze algemene voorwaarden en eventuele aanvullende toepasselijke voorwaarden die op onze platforms worden gepost. We kunnen periodiek wijzigingen aanbrengen in dit privacybeleid en zullen u op de hoogte brengen van deze wijzigingen door de gewijzigde voorwaarden op onze platforms te plaatsen. We raden u aan dit Privacybeleid regelmatig opnieuw te bezoeken.

Wij beschouwen informatie die kan worden gebruikt om een persoon te identificeren, inclusief, maar niet beperkt tot, voor- en achternaam, geboortedatum, creditcardgegevens, thuis- of ander fysiek adres, e-mailadres, telefoonnummer of andere contactgegevens om persoonlijk te zijn informatie. Mogelijk wordt u gevraagd om persoonlijke informatie te verstrekken wanneer u onze website gebruikt, zich registreert voor een account of onze services gebruikt. De persoonlijke informatie die we verzamelen, kan informatie bevatten zoals: contactgegevens (inclusief telefoonnummer), verzendinformatie, factureringsinformatie, transactiegeschiedenis, voorkeuren voor website-gebruik en feedback over onze services. Deze informatie wordt van tijd tot tijd bewaard op onze servers. Bovendien houden onze servers, wanneer u met de services communiceert, een uniek uniek activiteitenlogboek bij dat bepaalde administratieve en verkeersinformatie verzamelt, waaronder: bron-IP-adres, tijdstip van toegang, datum van toegang, bezochte webpagina's, taalgebruik, software- en crashrapporten en het gebruikte type browser. Deze informatie is essentieel voor de levering en kwaliteit van de services. Wij verzamelen geen persoonlijke informatie over u over de diensten zonder uw medeweten.

Wij gebruiken de persoonlijke informatie die wij van u verzamelen om onze diensten te leveren, om klantenondersteuning te bieden, om de nodige beveiliging te nemen en verificatiecontroles toe te passen, om uw online transacties te verwerken, om aan bepaalde zakelijke vereisten te voldoen en voor enig ander doel in verband met de operatie van de diensten. Uw persoonlijke gegevens kunnen ook door ons worden gebruikt om u promotionele aanbiedingen en informatie over ons product en onze service te bieden en om ons een beter aanbod van diensten en een betere klantenservice te bieden. Van tijd tot tijd kunnen we u via enquêtes of prijsvragen om informatie vragen. Deelname aan deze enquêtes of wedstrijden is volledig vrijwillig en daarom hebt u de keuze om dergelijke informatie al dan niet bekend te maken. De gevraagde informatie kan contactgegevens bevatten (zoals naam, correspondentieadres en telefoonnummer) en demografische informatie (zoals postcode of locatie). Door een prijsvraag of winsten van ons te accepteren, stemt u in met het gebruik van uw naam en gelijkenis voor reclame- en promotiedoeleinden zonder aanvullende compensatie, behalve wanneer dit wettelijk verboden is. Tenzij u ervoor hebt gekozen geen promotionele informatie te ontvangen, kunnen we uw persoonlijke gegevens (inclusief uw e-mailadres en telefoonnummer) ook gebruiken om u informatie te verstrekken over ons product, onze service en onze promoties, inclusief toekomstige spelproducten.

Om met echt geld op de dienst te spelen, moet u geld naar ons sturen en geld van ons ontvangen. We kunnen elektronische betalingsprocessoren van derden en / of financiële instellingen gebruiken om dergelijke financiële transacties te verwerken. Door dit Privacybeleid te accepteren, stemt u uitdrukkelijk in met de persoonlijke informatie die nodig is voor de verwerking van transacties die worden gedeeld, inclusief, waar nodig, de overdracht van informatie buiten uw land. We ondernemen stappen om ervoor te zorgen dat onze regelingen uw privacy beschermen.

We kunnen uw persoonlijke gegevens vrijgeven als dit wettelijk verplicht is, of als we te goeder trouw geloven dat deze dergelijke actie noodzakelijk is om: (1) te voldoen aan alle juridische procedures die aan ons worden geleverd, onze site of de service of in omstandigheden waarin we onder een substantieel vergelijkbare wettelijke verplichting vallen; (2) onze rechten of eigendom beschermen en verdedigen; of (3) handelen om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van de services of het publiek te beschermen. Als u, naar onze mening, heeft gefraudeerd of geprobeerd heeft om ons, de groep of enige andere gebruiker van de services op enigerlei wijze te bedriegen, inclusief, maar niet beperkt tot, spelmanipulatie of betalingsfraude, of als we vermoeden u van frauduleuze betalingen, inclusief het gebruik van gestolen creditcards, of enige andere frauduleuze activiteit (inclusief een terugvordering of andere terugboeking van een betaling) of een verboden transactie (inclusief het witwassen van geld). We behouden ons het recht voor om deze informatie (samen met uw identiteit) te delen met andere online gaming sites, banken, creditcardmaatschappijen en geschikte instanties.

U kunt ervoor kiezen om geen promotionele communicatie van ons te ontvangen door de optie rechtstreeks te kiezen vanuit uw privé-account / profiel op onze site of in onze app. U kunt ook per e-mail contact opnemen met de service afdeling en verzoeken om te worden verwijderd van het ontvangen van promotionele e-mails. U kunt ook persoonlijke gegevens met betrekking tot uw account bewerken/bijwerken vanuit uw privéaccount/profiel of door een e-mail te sturen naar de service afdeling. Op verzoek zullen wij (a) alle informatie die u ons heeft verstrekt bijwerken, op voorwaarde dat u bewijs levert zoals wij kan redelijkerwijs voor dergelijke wijzigingen vereisen, of (b) markeer alle informatie om toekomstig gebruik voor marketingdoeleinden te verbieden. Ter voorkoming van twijfel, niets in dit privacybeleid zal ons beletten uw persoonlijke informatie te bewaren wanneer dit wettelijk verplicht is.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer of apparatuur worden opgeslagen wanneer u bepaalde online pagina's bezoekt waarop uw voorkeuren zijn vastgelegd. Wij gebruiken cookies om het gebruik van onze site bij te houden. We kunnen ook cookies gebruiken om het verkeer naar de site te controleren, de services te verbeteren en het gemakkelijker en/of relevanter voor uw gebruik te maken.

Tijdens het registratieproces

Deze cookies bevatten informatie die is verzameld tijdens uw registratie en stellen ons in staat u als klant te herkennen en u de gewenste service te bieden. We kunnen deze gegevens ook gebruiken om uw interesses online beter te begrijpen en om uw bezoeken aan ons platform te verbeteren

On Onze Website/Platform

Voor bezoekers van onze website gebruiken wij cookies om informatie te verzamelen en uw gebruik van de Jackpot2me-website/-platform bij te houden om u meer gepersonaliseerde gebruikersverwachting en -inhoud te bieden en u in staat te stellen eenvoudig in te loggen en Jackpot2me As-games snel te spelen

Cookies stellen ons in staat om:

  • Een beter inzicht in uw voorkeuren te krijgen en u relevantere promotieaanbiedingen aan te bieden.
  • Uw voorkeuren bij het aanpassen van inhoud of functionaliteit voor u te identificeren.
  • Te bevestig dat u een geregistreerde gebruiker bent en uw inloggegevens op te slaan wanneer u toegang hebt tot bepaalde diensten op onze website.
  • Statistieken te verzamelen over het gebruik van onze diensten.
  • We kunnen ook cookies en webbakens gebruiken om ervoor te zorgen dat onze e-mailtools correct werken.


U hebt de mogelijkheid om cookies te accepteren of te weigeren. De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies, maar als u dat wilt, kunt u meestal uw browserinstelling wijzigen om cookies te weigeren. Het Help-menu op de menubalk van de meeste browsers laat u zien hoe u kunt voorkomen dat uw browser nieuwe cookies accepteert, hoe de browser u op de hoogte brengt wanneer u een nieuwe cookie ontvangt en hoe u cookies helemaal kunt uitschakelen. Als u ervoor kiest om cookies te weigeren, kunt u mogelijk niet alle interactieve functies op onze site ervaren.

We begrijpen het belang van informatiebeveiliging en de technieken die nodig zijn om informatie te beveiligen. We slaan alle persoonlijke informatie die we rechtstreeks van u ontvangen op in een met een wachtwoord beveiligde database die zich binnen ons beveiligde netwerk bevindt, achter actieve geavanceerde firewallsoftware. Jackpot2me maakt gebruik van een VeriSign Secure Socket Layer (SSL), EV-gecertificeerde versie 3 met 128-bits codering.

Persoonlijke gegevens die over de service worden verzameld, kunnen worden opgeslagen en verwerkt in elk land waarin wij of onze gelieerde ondernemingen, leveranciers, ESP's of agenten faciliteiten onderhouden. Door gebruik te maken van de service, stemt u uitdrukkelijk in met elke overdracht van informatie buiten uw land (inclusief naar derde landen die mogelijk niet als voldoende privacywetten zijn aangemerkt). Desalniettemin ondernemen we stappen om ervoor te zorgen dat onze agenten, partners en leveranciers voldoen aan onze privacystandaarden, ongeacht hun locatie.

Hoewel we redelijke inspanningen zullen doen om de privacy van uw gegevens te waarborgen, kunnen uitzendingen via internet niet absoluut veilig worden gemaakt. Bijgevolg aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de openbaarmaking van uw informatie als gevolg van fouten in de verzending, ongeoorloofde toegang door derden of andere oorzaken buiten onze redelijke controle.

Het gebruik van de website en services is op eigen risico en het bedrijf is niet verantwoordelijk voor enige schade of verlies van welke aard dan ook die u oploopt als gevolg van wijzigingen en verbeteringen en de beëindiging en/of opschorting en/of beëindiging van de website of een van de services van de website. Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor enige schade of verliezen die u lijdt als gevolg van uw gebruik of afhankelijkheid van de inhoud van een website waarnaar links op de website voorkomen. Alle links, services, bronnen en informatie van derden die we aanbieden of beschikbaar stellen via de website, worden niet door ons beheerd. We geven geen garanties met betrekking tot dergelijke services, bronnen en informatie van derden, en we zijn niet aansprakelijk voor uw gebruik van of afhankelijkheid van dergelijke services, bronnen of informatie van derden.

U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat het gebruik van deze website geheel op eigen risico is. Wij, noch onze respectieve werknemers, agenten of licentiegevers garanderen dat deze website ononderbroken of vrij van fouten zal zijn; noch geven zij enige garantie met betrekking tot de resultaten die kunnen worden verkregen door gebruik van deze website.