Gebruiksvoorwaarden - Jackpot2me


Deze voorwaarden moeten zorgvuldig worden gelezen voordat u de Jackpot2me-website gebruikt. Door de website te gebruiken of te bezoeken, accepteren gebruikers deze voorwaarden. Deze voorwaarden kunnen op elk moment worden gewijzigd. Jackpot2me zal elke nieuwe versie op de website plaatsen. De nieuwe versie van deze voorwaarden is onmiddellijk van kracht bij het plaatsen van de herziene voorwaarden op de website. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om ervoor te zorgen dat de gebruiker op de hoogte is van de meest recente versie van deze voorwaarden.

De website Jackpot2me wordt beheerd door Galaxy Marketing Ltd, geregistreerd in 14 Dimch Debelyanov, bl84, app.1, Sofia (Bulgarije), die officieel wordt gereguleerd door de centrale overheid van Curacao (voorheen de Nederlandse Antillen) met licentienummer 365 / JAZ-sublicentie GLH-OCCHKTW0708302018, uitgiftedatum 30-08-2018.

Lees deze algemene voorwaarden zorgvuldig door voordat u zich registreert op onze website, aangezien zij de relatie tussen de operator en Jackpot2me met de gebruiker tijdens het bestaan van de relatie regelen. Door zich te registreren op de website of door in te loggen op het gebruikersaccount, begrijpt de gebruiker dat hij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden, evenals het privacybeleid, bonusregels en loterijregels. De algemene voorwaarden, het privacybeleid, bonusregels en loterijregels worden gepubliceerd op de website en kunnen op elk moment worden gewijzigd. Elke nieuwe versie van onze algemene voorwaarden zal onmiddellijk van kracht worden bij de volgende keer dat u inlogt op de website.

De website biedt informatie over leidende wereldwijde loterijen, d.w.z. 'Lottery Operator'. De site biedt zijn verzekeringsdiensten aan voor de gebruikers en stelt gebruikers in staat om in te zetten op hun resultaten van wereldwijde loterijen. De verzekeringsdiensten zijn onderworpen aan en in overeenstemming met deze algemene voorwaarden. Jackpot2me's motivatie is om gebruikers te helpen bij het invullen en verzenden van online bestellingen in verband met de verzekeringsdiensten aangeboden door Jackpot2me met betrekking tot Lottery Draws en in overeenstemming met de inzet van de gebruiker, om de winst te verzamelen bij de verzekeraars en het account van de gebruiker te crediteren.

Bij het indienen van de loterijweddenschappen via Jackpot2me erkent de gebruiker dat Jackpot2me handelt in naam en voor rekening van de gebruiker via zijn verzekeraars. De loterijoperators bepalen de winkansen.

Waar deze algemene voorwaarden in verschillende talen zijn gepubliceerd, is de Engelse versie van deze voorwaarden leidend en prevalerend boven eventuele conflicterende elementen met de versies die in andere talen zijn gepubliceerd.

Jackpot2me spant zich in om het gebruik van bepaalde hulpmiddelen op de site mogelijk te maken, zodat gebruikers online bestellingen kunnen invullen en verzenden in verband met Jackpot2me's verzekeringsdiensten met betrekking tot loterijweddenschappen. Vertegenwoordigers van Jackpot2me zijn agenten die ter plaatse loterijweddenschappen namens de gebruikers kopen in overeenstemming met de gebruikersorder. Onder bepaalde beperkingen die hieronder worden uitgewerkt, verzamelt Jackpot2me de winst van de verzekeraars en crediteert het account van een in aanmerking komende gebruiker.

Jackpot2me gebruikt commercieel redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat elke loterij weddenschap voldoet aan, en wordt neergelegd in overeenstemming met, de termijnen uiteengezet in de gerelateerde Loterij Verzekeraars Regels. De gebruiker erkent dat aangezien Loterijweddenschappen onmiddellijk worden geplaatst na het indienen van de bestelling door de gebruiker, er geen mogelijkheid is tot tijdige annulering en hij gaat ermee akkoord dat zijn indiening van een bestelling en de betaling van de bijbehorende ordeprijs definitief, niet-annuleerbaar en niet - restitueerbaar is(behalve zoals uitdrukkelijk vermeld in deze voorwaarden).

“Bank Account” – informatie over een bankrekening van de gebruiker bij een commerciële kredietinstelling die door de gebruiker aan de Jackpot2me wordt geleverd en die is gekoppeld aan het gebruikersaccount

'Weddenschap' –;een weddenschap die het gewenste resultaat van een evenement met een bepaalbare uitkomst namens de gebruiker vertegenwoordigt, bijvoorbeeld het resultaat van een loterij aangeboden door de website

“Bankpas” – een debet-, creditcard- of prepaidkaart of elke andere kaart uitgegeven voor een betaling en/of kredietinstelling en gebruikt als betaalmiddel door de gebruiker.

“Euro Jackpot-Jackpot” – het totaalbedrag dat door een medeorganisator moet worden betaald voor alle winnende tickets in prijscategorie 1 in verband met de relevante trekking van de loterij Euro Jackpot, zoals aangekondigd door de medeorganisator of, in een situatie waarin dergelijke winnende tickets ontbreken zijn aangekondigd.

“Euro Jackpot Gewonnen Ticket” – een succesvol ingediend en geaccepteerd winnend ticket voor de loterij Euro Jackpot met betrekking tot de relevante en officiële trekking.

EuroMillions-Jackpot – het geaggregeerde bedrag te betalen door een medeorganisator met betrekking tot alle winnende tickets in prijscategorie 1 in verband met de relevante loting van de loterij EuroMillions, zoals aangekondigd door een medeorganisator of, in een situatie waarin dergelijke winnende tickets niet worden aangekondigd.

EuroMillions Winnend Ticket – een succesvol ingediend en geaccepteerd winnend ticket voor de EuroMillions-loterij met betrekking tot de relevante en officiële trekking.

Jackpot – de maximaal mogelijke winst met betrekking tot de onderliggende trekking van de relevante prijscategorie/prijscategorieën van de relevante loterijen of de som daarvan.

Loteria de Navidad Winnend Ticket – een succesvol ingediend en geaccepteerd winnend ticket voor de Loteria de Navidad loterij met betrekking tot de relevante en officiële trekking.

Loterias y Apuestas del Estado of LAE – de Spaanse loterijorganisatie die de Euro Millionen-loterij voor Spanje co-organiseert.

Jackpot2me – Lottery Insurane Service, beheerd door Galaxy Marketing LTD, geregistreerd in Sofia, Bulgarije, 132 Mimi Balkanska Str ..

“Inzet winnen” – een winnende weddenschap voor een loterij voor de bookmaker, die met succes direct of indirect is ingediend, via internet, telefoon of andere kanalen, en namens de gebruiker is geplaatst, inclusief mogelijke winnende weddenschappen die zijn geïntroduceerd door een derde partij bij Lottery Operator en vervolgens door Jackpot2me zijn geplaatst op namens de gebruiker via de verzekeringsdienst van Jackpot2me.

Mega Millions-Jackpot – het geaggregeerde bedrag te betalen door het Mega Millions Consortium of MUSL of enige (mede) organisator voor alle winnende tickets in prijscategorie 1 in Amerikaanse dollars en met betrekking tot de relevante loting van de Amerikaanse loterij.

Mega Millions uitbetaald in 30 jaarlijkse groeipercentages volgens de officiële regels (d.w.z. met 5% p.a.), of in een situatie waarin dergelijke winnende tickets niet worden aangekondigd.

“Mega Millions Winnend Ticket” – een succesvol ingediend en geaccepteerd winnend ticket voor de Amerikaanse loterij Mega Millions met betrekking tot de relevante en officiële trekking.

MUSL – de Multi-State Lottery Association, die gedeelde loterijen organiseert, waaronder de loterijen Powerball en Mega Millions.

“Uitbetalen” – het bedrag dat de exploitant van een loterij die aan een loterij ten grondslag ligt met betrekking tot een correct overeenkomende loterijweddenschap van een relevante trekking in een relevante prijscategorie moet uitbetalen of heeft al uitbetaald.

“Gebruiker” – een geregistreerde gebruiker van de website. Gebruikersaccount - het account aangemaakt door een gebruiker op de website waarmee de gebruiker zijn Loterij-weddenschappen kan indienen en voor hen kan betalen via de Website.

“Speel nummer” – het nummer dat wordt weergegeven op het virtuele ticket voor LOTTO 6aus49, EuroJackpot, EuroMillions, PowerBall, MegaMillions of Spaanse Kerstloterij of het nummer dat is toegewezen aan een speelstrook.

“Powerball-Jackpot –het totale bedrag dat door de MUSL of een (mede) organisator verschuldigd is voor alle winnende tickets in prijscategorie 1 in Amerikaanse dollars en met betrekking tot de relevante trekking van de US-loterij Powerball, uitbetaald in 30 jaarlijkse groeicijfers volgens de officiële regels (dwz met 4% per jaar), of, in een situatie waarin dergelijke winnende tickets niet worden aangekondigd.

Powerball Winnend Ticket – een succesvol ingediend en geaccepteerd winnend ticket voor de Amerikaanse Powerball loterij met betrekking tot de relevante en officiële trekking.

“Superenalotto-Jackpot” – het door de organisator van de Italiaanse loterij (Sisal) te betalen bedrag onder de naam Superenalotto met betrekking tot alle winnende kaarten in prijscategorie 1 in en met betrekking tot de relevante loting van de loterij Superenalotto, zoals aangekondigd door de Italiaanse organisator van de loterij, als er een winnend ticket in prijscategorie 1 met betrekking tot de relevante trekking was.

Superenalotto Winnend Ticket –een succesvol ingediend en geaccepteerd winnend ticket voor de Italiaanse SuperEnaLotto-loterij met betrekking tot de relevante en officiële trekking.

“Prijs Categorie” of Prijs Laag – de categorie heeft betrekking op het aantal correct overeenkomende getallen (inclusief Super Numbers, Stars, Euro Numbers, Powerballs, Megaballs en/of Bonus Balls) en welk resultaat de prijscategorie bepaald met betrekking tot de relevante loting van een bepaalde loterij of een gerelateerde loterij.

“Privacybeleid” – het geldige beleid gepubliceerd door Jackpot2me op haar website met betrekking tot de doeleinden en het gebruik voor de opslag en verwerking van persoonlijke gegevens met betrekking tot een gebruiker, die door verwijzing in deze algemene voorwaarden is opgenomen.

“Inzet” – de som geld waarop de gebruiker zijn loterij-weddenschap indient met betrekking tot een specifieke loterij en een bepaald virtueel ticket, inclusief eventuele servicekosten. Virtueel ticket - het elektronische ticket dat op de website wordt weergegeven en waarmee de gebruiker zijn weddenschappen kan indienen bij een loterij van zijn keuze. Galaxy Marketing LTD Jackpot2me of topniveau-domeinen Jackpot2me, evenals i-frames of vergelijkbare inhoud die door Galaxy Marketing LTD beschikbaar wordt gesteld op de internetpagina's van derden.

Winst – de premie of prijs die aan een gebruiker moet worden betaald met betrekking tot een winnende loterijweddenschap geplaatst door die gebruiker.

3.1 Om als gebruiker deel te nemen aan een loterij die op de website wordt aangeboden, moet hij zich eerst registreren en de verplichte gegevens verstrekken die op de registratiepagina zijn aangevraagd of wanneer dat is vereist bij het deponeren of wedden van een loterijresultaat. Wanneer een gebruiker deelneemt aan een loterij op de website, gaat de gebruiker hierbij akkoord met twee afzonderlijke overeenkomsten zoals hieronder beschreven: Bij het registreren en bij het indienen van een loterijweddenschap sluit de gebruiker een contract met Jackpot2me voor de volgende diensten: het gebruik van de website; de bediening en het beheer van de gebruikersaccount; de betaling van de inzet van de gebruiker aan de verzekeringsdienst. Wanneer de verzekeringsdienst een loterijweddenschap indient namens een gebruiker, sluit de gebruiker rechtstreeks een overeenkomst met de loterij die de algemene voorwaarden voor alle ingezonden loterijweddenschappen regelt; de regels van de loterijen en de uitbetaling van enige winst. Alle verwijzingen in deze algemene voorwaarden met betrekking tot een gebruiker die zijn loterijinzet indient of met betrekking tot het indienen van weddenschappen verwijzen naar, tenzij anders geregeld, het plaatsen van een loterijweddenschap door Jackpot2me met de loterij voor en namens de gebruiker.

3.2 Illegale fondsen en onwettige activiteiten: u verklaart dat de bron van fondsen die u op de website gebruikt niet illegaal is en dat u de services op geen enkele manier zult gebruiken als een geldoverdrachtsysteem. U zult de services niet gebruiken voor onwettige of frauduleuze activiteiten of verboden transacties (inclusief het witwassen van geld) onder de wetten van enig rechtsgebied dat op u van toepassing is. Als het bedrijf een redelijk vermoeden heeft dat u zich bezighoudt met of zich schuldig heeft gemaakt aan een frauduleuze, onwettige of ongepaste activiteit, inclusief, maar niet beperkt tot activiteiten voor het witwassen van geld, of anderszins in strijd met de gebruikersovereenkomst handelt, kan uw toegang tot de services onmiddellijk worden beëindigd en/of uw account wordt geblokkeerd. Als uw account in dergelijke omstandigheden wordt beëindigd of geblokkeerd, is het bedrijf niet verplicht u geld terug te storten dat mogelijk op uw account staat. Naast het beëindigen van uw toegang tot de services en/of het blokkeren van uw account, behoudt het bedrijf zich het recht voor om u toegang te verschaffen tot andere websites of servers van het bedrijf of toegang te krijgen tot andere diensten aangeboden door het bedrijf. Het bedrijf heeft het recht om relevante autoriteiten, andere online dienstverleners en banken, creditcardbedrijven, leveranciers van elektronische betalingen of andere financiële instellingen (samen 'Belanghebbende derden') op de hoogte te stellen van uw identiteit en van vermoedelijke onwettige, frauduleuze of ongepaste activiteiten en u zult volledig meewerken met het bedrijf om dergelijke activiteiten te onderzoeken. Dit proces helpt bij het verifiëren van de identiteit van de speler in het kader van de Commonwealth Anti-Money Laundering and Counter-terrorism Financing Act 2006.

4.1. Bij registratie op de website van Jackpot2me garandeert een gebruiker dat:

 • Ze registreren in hun eigen naam en niet namens derden
 • Ze zijn ouder dan 18 of ouder dan de wettelijke leeftijd om deel te nemen aan de loterij in hun land
 • Ze zijn geen bestuurder, functionaris of medewerker van de exploitant of de loterij van keuze of van een van de loterijen van keuze / exploitantengroeperingen bij het indienen van een loterijwedstrijd
 • Ze zijn zich ervan bewust dat ze eventuele inzetten kunnen verliezen op weddenschappen geplaatst in het gebruikersaccount
 • Ze zullen de website niet gebruiken voor commerciële activiteiten
 • Ze hebben slechts één geregistreerd actief gebruikersaccount
 • Ze bevinden zich niet ten tijde van het indienen van een loterijweddenschap in een land waar het niet is toegestaan deel te nemen aan producten op afstand die op deze website worden aangeboden en is geen inwoner van de VS, Iran, Afghanistan, Noord-Korea, Cuba, Myanmar, Turkije, China, Israël, Hong Kong of Singapore.
 • Zij zijn geen persoon die verboden is door het Bureau voor Buitenlandse Vermogensbeheer van het Amerikaanse Ministerie van Financiën en/of enig equivalent overheidsorgaan of -afdeling in enig ander land dat nu of in de toekomst personen op soortgelijke wijze als het Kantoor van Foreign Assets Control

4.2. De gebruiker moet zich op de website registreren om een account te openen en toegang te hebben tot alle beschikbare diensten en een loterijweddenschap in te dienen. Jackpot2me behoudt zich het recht voor om geen enkele gebruiker te accepteren en is niet verplicht een reden voor dergelijke niet-acceptatie te geven.

4.3. De gebruiker kan worden gevraagd om persoonlijke gegevens te verstrekken tijdens of na het registratieproces of voorafgaand aan het uitvoeren van een aanbetaling en een weddenschap. Het volgende kan nodig zijn: volledige naam, woonadres, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer, gegevens over geslacht en betalingsmethoden, evenals andere informatie die relevant is voor het gebruik van de door de exploitant geleverde diensten. Door deze persoonlijke gegevens te verstrekken, geeft de gebruiker de operator toestemming om de verstrekte gegevens te verifiëren, inclusief, maar niet beperkt tot, de verificatie van hun leeftijd, identiteit en woonplaats. De verificatie kan rechtstreeks door de operator of via een derde partij worden uitgevoerd. De Jackpot2me is niet verantwoordelijk voor het falen van uitbetalingen aan gebruikers die niet het gevraagde bewijs van leeftijd, identiteit en woonplaats verstrekken of gebruikers die hebben voorzien van ontbrekende, onjuiste, onvolledige of verlopen gegevens. Jackpot2me is niet verplicht om door de gebruiker verstrekte gegevens te onderbouwen of om contact met een gebruiker te maken om onvolledige, onjuiste of ongeldige gegevens in te vullen of te wijzigen 

4.4. De gebruiker dient ervoor te zorgen dat alle gegevens met betrekking tot de door hem bij de registratie en betaling verstrekte betalingsmethodegegevens volledig, actueel en nauwkeurig zijn en dat de betaalmethode op hun naam staat. 

4.5. De gebruiker zal Jackpot2me direct en onmiddellijk informeren als zijn of haar betaalkaart of betaalmethode, die ze op de website hebben vermeld, verloren of gestolen is. De Gebruiker zal Jackpot2me ook informeren als wachtwoorden en/of vertrouwelijke informatie bekend zijn geworden aan derden of als er een compromis wordt vermoed. 

4.6. De gebruiker moet zijn gebruikersaccount regelmatig bijwerken met alle wijzigingen in zijn persoonlijke informatie die wordt verstrekt tijdens het opzetten van zijn account door gebruik te maken van de functies die beschikbaar zijn op de website in de Mijn Account-functie. 

4.7. Gebruikers zijn te allen tijde beperkt tot één actieve gebruikersaccount. Als andere gebruikers een account openen, heeft Jackpot2me het recht om dergelijke accounts zonder voorafgaande kennisgeving te sluiten. De lotterij operator heeft het recht Jackpot2me op de hoogte te stellen, die op grond van de algemene voorwaarden van de loterij de weddenschappen die door de gebruiker zijn ingediend, van een van de gebruikersaccounts zal vervallen. 

4.8. Jackpot2me heeft naar eigen goeddunken het recht om verschillende minimum- en maximumbedragen voor stortingen en inzetten te definiëren gedurende een bepaalde periode voor een bepaalde gebruiker. 

4.9. De gebruiker moet alle toegangsinformatie van het gebruikersaccount op een veilige en beveilige plaats bewaren om ongeautoriseerde toegang tot de gebruikersaccount te voorkomen. De gebruiker is verantwoordelijk voor alle activiteiten en transacties die worden uitgevoerd via zijn gebruikersaccount. Gebruikers worden ook geadviseerd om veilige wachtwoorden te gebruiken, bij voorkeur 7 of meer karakters lang en met hoofdletters, kleine letters, cijfers en of speciale karakters. 

4.10. De gebruiker is niet gemachtigd om een gebruikersaccount te gebruiken dat is geregistreerd in de naam van andere personen of om zijn gebruikersaccount over te dragen aan een andere persoon. 

4.11. De gebruiker moet Jackpot2me onmiddellijk op de hoogte stellen van elk bekend of vermoeden van frauduleus of ongeoorloofd gebruik van zijn gebruikersaccount zodra hij zich ervan bewust wordt dat zijn account kan worden gebruikt door een andere persoon of personen. De gebruiker moet ook andere acties ondernemen die nodig zijn om verder misbruik te voorkomen, bijvoorbeeld door het wachtwoord van de gebruikersaccount onmiddellijk te wijzigen. Elke activiteit die wordt uitgevoerd op een gebruikersaccount, wordt geacht te zijn uitgevoerd door de eigenaar van dit account. 

4.12. Een gebruiker kan zijn gebruikersaccount vergrendelen door middel van zelfuitsluiting door contact op te nemen met de klantenservice. De gebruiker kan de lengte van hun zelfuitsluiting kiezen tussen 6 - 24 maanden. Als de gebruiker geen tijdsduur selecteert, zal Jackpot2me de gebruiker gedurende minimaal zes maanden uitsluiten. Om zichzelf uit te sluiten, kunnen er geen open of lopende weddenschappen gekoppeld aan het gebruikersaccount zijn. Gebruikersaccounts die zelf zijn uitgesloten, kunnen alleen opnieuw worden geactiveerd na het verstrijken van de periode voor zelfuitsluiting. Voor het opnieuw activeren van hun gebruikersaccount moet een gebruiker contact opnemen met de klantenservice van Jackpot2me. 

4.13. Mocht een gebruiker zijn gebruikersaccount permanent willen sluiten, dan kunnen ze dit doen via de functie Account sluiten in het gedeelte instellingen van zijn account of door contact op te nemen met de klantenservice van Jackpot2me. De eerste voorwaarde voor het sluiten van het gebruikersaccount is dat er geen open of lopende weddenschappen zijn gekoppeld aan de relevante gebruikersaccount en geen creditsaldo. Een gebruiker moet zijn saldo opnemen en het creditsaldo bekijken en wachten op actieve tickets die vereffend moeten worden voordat hij verdergaat met het sluiten van zijn account. 

4.14. De gebruiker kan een lijst van alle actieve en afgehandelde tickets bekijken op zijn ticketgeschiedenis pagina en onder zijn actieve tickets-secties van gebruikersaccounts. Een weddenschap wordt alleen beschouwd als ontvangen door Jackpot2me als de status van de loterij-weddenschap actief is of een status met een identieke betekenis. De orderbevestiging verzonden per e-mail of de status ‘in behandeling’ of een status met dezelfde betekenis geeft alleen aan dat Jackpot2me de bestelling heeft ontvangen in een Lottery-weddenschap, niet dat deze is geaccepteerd. Alleen met een status als ‘actief’ in het overzicht wordt de loterijweddenschap beschouwd als officieel geaccepteerd. 

4.15. Jackpot2me mag een gebruikersaccount opschorten als er meer dan een jaar is verstreken sinds de laatste transactie door de gebruiker. Vóór de opschorting probeert Jackpot2me contact op te nemen met de gebruiker via het e-mail- of telefooncontact dat tijdens de registratie is opgegeven. In het geval dat Jackpot2me de gebruiker niet binnen vier weken kan bereiken en zijn bankgegevens niet kan opgeven voor de overdracht van een mogelijk resterend saldo, vervalt de aanspraak van de gebruiker op dit saldo. Jackpot2me heeft het recht het openstaande saldo naar eigen goeddunken te gebruiken, inclusief, en niet exclusief, een gift aan een liefdadigheidsorganisatie.

5.1. De gebruiker geeft een instructie aan Jackpot2me om zijn loterijweddenschappen in te dienen via Jackpot2me's verzekeringsdienst door een virtueel loterij ticket in te vullen en in te dienen op de website voor hun gekozen loterij. Om het gokbedrag te vereffenen, kan de gebruiker het geld dat beschikbaar is in zijn gebruikersaccount gebruiken of betalen voor de weddenschappen door gebruik te maken van de gekozen betaalmethode tijdens het afrekenen. 

5.2. Nadat de gebruiker het lot van de virtuele loterij heeft ingevuld, worden de weddenschappen overgeheveld naar het winkelwagentje van de gebruiker. Nadat de gebruiker zijn loterij-weddenschappen heeft ingeleverd, kan hij naar het winkelwagentje gaan om de betaling uit te voeren. 

5.3. De gebruiker betaalt vervolgens voor zijn/haar loterijweddenschappen door zijn betalingsgegevens te verstrekken en door op de van toepassing zijnde knop in het winkelwagentje te klikken. Wanneer de gebruiker een saldo op zijn account heeft en ervoor kiest om de weddenschap met zijn balans te betalen, wordt het inzetbedrag onmiddellijk van het saldo afgetrokken. Het systeem geeft de gebruiker aan of er voldoende geld beschikbaar is in zijn gebruikersaccount en of een andere betaalmethode moet worden geselecteerd of niet. 

5.4. Jackpot2me biedt geen tegoed voor loterijweddenschappen en de gebruiker moet geld hebben in het gebruikersaccount of betalen voor de weddenschap met behulp van de gekozen betaalmethode. 

5.5. Zodra een weddenschap is ingediend, kan deze niet worden gewijzigd of geannuleerd. 

5.6. De gebruiker ontvangt vervolgens een orderbevestiging die details over de geplaatste weddenschap bevat. De gebruiker kan ook de volledige details van al zijn loterijweddenschappen bekijken door zich aan te melden bij zijn gebruikersaccount op de website en zijn kaartgeschiedenis of actieve tickets te bekijken, indien van toepassing. 

5.7. Afhankelijk van de geselecteerde loterij, kan de gebruiker zijn loterijweddenschappen voor een bepaalde duur (duurinzet) indienen en ook automatisch de duur verlengen. Inzetten voor duurweddenschappen worden gedebiteerd door vooruitbetaling aan het begin van de relevante duur voor alle relevante trekkingen voor de geselecteerde duur. 

5.8. Abonnementsdienst. Als u ervoor kiest om de abonnementsdienst te gebruiken om orders periodiek in te dienen, kunnen we de bestelprijzen verzamelen via een periodieke betaling met behulp van de door u aangegeven betaalmethode (inclusief per creditcard). In verband hiermee kan Jackpot2me periodiekosten in rekening brengen zonder verdere toestemming van u, en deze toestemming zal van kracht blijven totdat u dit annuleert. bsp;

5.9. Jackpot2me is bevoegd om, naar eigen goeddunken, alle weddenschappen ongeldig te verklaren, ongeacht of deze actief of verzekerd zijn: 

1. Jackpot2me kreeg de opdracht om loterijweddenschappen in te dienen na de relevante deadline of na het begin van de relevante trekking en/of als Jackpot2me ten onrechte een opdracht accepteerde om loterijweddenschappen op de website in te dienen na de relevante deadline of na het begin van de relevante trekking. 

2. Jackpot2me kreeg de opdracht om een weddenschap in te dienen door een gebruiker die onjuiste, onvolledige of verlopen informatie heeft verstrekt in verband met zijn gebruikersaccount of anderszins gerelateerd aan de website of enige andere beschikbare diensten. 

3. Jackpot2me wordt zich bewust van een echte fout in verband met het indienen of tekenen van een weddenschap en kan geen contact opnemen met de gebruiker om de fout te corrigeren of de loterij-weddenschap voorafgaand aan de deadline te bevestigen. 

4. Jackpot2me kreeg de opdracht om een weddenschap in te dienen door een gebruiker die betrokken is bij fraude-gerelateerde activiteiten met betrekking tot het indienen van de weddenschap, de werking van het gebruikersaccount of met betrekking tot de website of de diensten aangeboden door Jackpot2me. 

5. Jackpot2me kreeg de opdracht om een weddenschap in te dienen door een gebruiker die ten tijde van de weddenschap minder dan 18 jaar oud was.

6. De gebruiker onderhoudt meer dan één gebruikersaccount. 

7. In combinatie met elke trekking, fraude en/of technische en/of menselijke fout of ongegronde invloed werd vastgesteld of 

8. de trekking wordt verklaard door een organisator of medeorganisator als ongeldig. 

5.10. De gebruiker kan zijn loterij-weddenschappen bekijken op zijn account onder het gedeelte 'Mijn account'.

6.1. The User may deposit funds into his User Account using various options available on the website through the ‘Deposit Money' function under “My Account” option. The main payment options available are:

 • Debit or Credit Card (Visa, Master Card)
 • Skrill
 • Bank Transfer
 • Ukash

Any amount may be deposited using the selected Payment Method; however, The User is advised to deposit more than €10 as a deposit of a lesser sum may incur additional fees. A user cannot withdraw any sum lesser than €50. 

6.2. With a direct debit order and authorization respectively, the User agrees to allow Jackpot2me or its appointees, the authorization to debit the appropriate amount from the Bank account supplied by the User. 

6.3. In case of a direct debit being returned to Jackpot2me , Jackpot2me may refuse to accept further payments. Jackpot2me is entitled to transfer claims against a User, including any possible additional fees to a collection agency. 

6.4. Skrill, Credit/Debit Card and Ukash deposits will be immediately credited to the User Account. In the case of Bank Transfers, the User has to state his Username in all bank transfers. Bank Transfers will be credited to the User Account only when the funds have been received on Jackpot2me's bank account. Such deposits may take 2-3 days to be processed. 

6.5. In cases where a payment to Jackpot2me from a User, or a deposit in a User Account, is stopped, interrupted, returned or for any other reasons not finalized or in cases where such payment is cancelled afterwards or theft or fraud are obvious in this case, Jackpot2me shall be entitled to debit the relevant amounts from the User Account, including any further fees charged to Jackpot2me . 

6.6. The credit balance of a User's Account does not generate any interest. 

6.7. The credited amount deposited by the User and the payable credit balance on the User Account respectively are held in a bank account in the name of Jackpot2me and are not subject to any particular escrow or guarantees for protection in the event of insolvency. 

6.8. Jackpot2me is authorized to debit the User Account with applicable expenses, which appertain to the costs incurred by the Operator owing to the execution of assignments from a User or the execution of an order. 

6.9. Transfers are cleared in the reference currency. For such transfers, Jackpot2me reserves the right to charge the User with the fees charged by the financial institution. The User must provide proof to Jackpot2me that the Bank Account is opened under his name. 

6.10. Any applicable taxes, duties or levies on Winnings shall be charged to the User. The User is primarily responsible for correct payment of taxes, duties, and levies in their jurisdiction. In the event that Jackpot2me is required to pay taxes directly to the regulatory authorities of a country in respect of a User's winnings, then Jackpot2me shall be entitled to subtract those taxes from the User's Winnings or claim them from the User.

6.11.Please consider that we take 2-5 business days to process your withdrawal request. Corresponding withdrawals will take up to 15 business days to reach your credit card or bank account. For any financial inquiries please send an ticket.

7.1. Jackpot2me shall be entitled to suspend any User Account from the use of the Website, if Jackpot2me believes that a User does not meet the requirements specified in these Terms and Conditions. In addition, Jackpot2me shall be entitled to suspend the relevant User Accounts from the use of the Website, if Jackpot2me believes that: 
a. the User has provided false or misleading information when registering their User Account, submitting information about any payment methods or otherwise in connection with the Website and the services available through it 
b. the User is involved in any fraud related or illicit criminal activities 
c. the User maintains more than one active User Account, or 
d. the User is in breach of any other substantial provision of these Terms and Conditions; in addition, Jackpot2me shall be entitled to suspend or close any User Accounts and Users from the use of the Website, if Jackpot2me believes that any details of the Bank Account or Bank Card were, or have become, incorrect or the card is reported as lost or stolen or is connected in any way to fraudulent activity; or Jackpot2me receives a negative appraisal of creditworthiness for a User or any direct debit collection due from a User is returned for reasons attributable to the User or the User has allowed a third party to submit his bet using their User Account. 
7.2. During the period of any such suspension of a User Account, the User will not be allowed to access or use his User Account. Furthermore, Jackpot2me may investigate the event/s that initiated the suspension and will be entitled to require that the applicable User provides all such identification documents as Jackpot2me may require. 
7.3. Should Jackpot2me discover that the event giving rise to suspension has occurred; Jackpot2me shall be entitled to permanently terminate the User Account in question. Jackpot2me may choose to do so once any outstanding Stakes associated with that User Account for future bet/s expire or otherwise may at its discretion void such bets. If the Stake was placed by a User under 18 years of age, Jackpot2me shall void the relevant lottery bets and the User Account will be closed with immediate effect. Jackpot2me has to right to withhold any winnings attributed to suspended User Accounts. 
7.4. Should Jackpot2me establish that no breach has occurred; the suspension of the User Account will cease. 
7.5. If Jackpot2me terminates a User's Account for any other reason, Jackpot2me will notify the User by email, using the email address provided during registration. In these circumstances, Jackpot2me shall rebate the balance held on the User Account to the User, after taking into consideration any Active Tickets, bank fees, and shall remit the balance to the Bank Account provided by the User in the User's name.

8.1 The calculation is different per underlying Lottery and category prize winnings, Jackpot prizes all lotteries will be paid out by the Company at the present Jackpot value of these amounts at the time of winning unless specified otherwise. The Jackpot will depend on the number of the underlying lottery winning Tickets in that prize Category, the number of The Company Winning tickets in that Prize category, the payable prize by the underlying lottery operator for the underlying lottery winning tickets in that prize category as well as the underlying lottery jackpot in that prize category.

8.2 Payments are immediately available into the Players wallet, large withdrawals of will be made as soon as reasonably possible, although there may be delays due to any security reviews are undertaken by the Company in accordance to due diligence submissions.

All Winnings withdrawn will be paid directly into the subscriber's nominated bank account.

8.3 The Company may utilise the services of insurers to underwrite any of the potential winnings arising from any of the products offered by The Company and may be subject to certain terms of contract with these parties which may impose obligations requiring any winner to submit verification documentation and sign releases as a precondition to payment. You undertake that you shall do all such acts and things as may be necessary as a precondition of payment should you win and should such condition be required to be fulfilled.

8.4 The aforementioned notwithstanding, The Company will do all such acts and efforts required for the collections of the winnings from said ticket suppliers, risk managers or insurers, including by legal proceedings as may be necessarily subject to Players sole responsibility. In addition, any delay in payment resulting from collection efforts shall be reported to the Company and supported by documentation reflecting the cause for the delay as indicated by such risk managers and/or insurers. The Company will ensure that any said ticket suppliers, risk managers and/or insurers as aforementioned are bound by the obligation not to withhold any winnings except with respect to Company's winners who fail to fulfill the preconditions for payment.

Only bets submitted by The Company's website will be considered secured bets for the purposes of this Agreement and winnings prizes.

8.5 The Company shall claim all winnings on behalf of the player and will assign the winnings to the account nominated by the player. For the purposes of this agreement, winnings refer to all amounts which are from time to time due and payable to the player by the provider derived from winning bets, fewer costs associated with claiming the winnings.

8.6 You shall indemnify us and hold us harmless, from and against all claims, liabilities, damages, losses, costs and expenses, including legal fees, arising out of or in connection with any breach of these Terms by you, and any other liabilities arising out of your use of the Services or any unauthorised use of the Services by any third party using your User Account details;

8.7 The Company reserves the right to cancel, at its discretion, any bet or transaction arising from such occurrence. The Company will not entertain any claims, and accepts no liability for losses sustained by a Player's inability to access The Company markets or website, due to malfunction, cancellation of accounts, inability to provide markets, suspension of services or otherwise, regardless of the cause.

The Company may, at its sole discretion and without incurring liability of any kind, and at any time suspend The Company service in whole or in part.

8.8 The Player indemnifies The Company against any loss caused by incorrect credits or debits to his account, including but not limited to, erroneous deposits or winning bet payouts. The Player authorises The Company to debit any amounts which have been incorrectly credited (through error, negligence or otherwise) to the Player account.

8.9 Without prejudice to any other provision of these Terms and Conditions, The Company shall not be liable to any person for:

8.9.1 any event beyond its reasonable control including without limitation, any act of God, actual or threatened war or other threat or challenge to governmental authority, confiscation, nationalisation, requisition or destruction of or damage to property by or under the order of any Government or public or local authority, strike, lockout, industrial action, fire, flood, drought, tempest, power cut and/or failure or obstruction of any network, broadcasting or telecommunications service;

8.9.2 for the failure of, or damage or destruction to, or any errors caused by the computer systems or records or any third party (including, without limitation, the Website), or any aspect of the foregoing;

8.9.3 for delays, losses, errors or omissions in or made by the postal or other delivery service or by the banking system;

8.9.4 for any other action or event that prevents or hinders the acceptance of a Bet;

8.9.5 for the refusal or inability for The Company to allow any person to participate or to place any transaction; or

8.9.6 for any losses caused by the player including misuse or unauthorised use of passwords, money lost by participating in The Companies services and failure or malfunction of the equipment or technology of the relevant player or their Internet service provider.

The Company and its associated brands are neither associated with any of the companies that operate the lotteries.

The Player understands that the Company reserves the right to change or remove any of its Services at any time or to amend these Terms and Conditions at any time. Your continued use of the Services after such amendment shall be deemed as acceptance by you of the revised terms and conditions.

The player shall defend, hold harmless and indemnify the Company and any person or entity related thereto, against any and all claims, demands, obligations, and other liabilities caused to the Company as a result of third party (including Players) claims or complaints brought against the Company with respect to:

(i) Provider breach, infringement or violation of any such third party's proprietary rights.

(ii) failure of the Provider to transfer any winning and prize amounts won.

9.1. Jackpot2me reserves the right to amend, correct, suspend or cease any part/s of the Website and its content, services and products available through it. Any such changes shall not be applied retrospectively and in the event that such changes affect Active Tickets, Jackpot2me is authorized to void such betss and the Stakes shall be repaid to the User Account. 
9.2. Jackpot2me is not responsible for any advertising banners or promotional links of third party advertisers on the Website. 
9.3. Users must not abuse the Website by introducing viruses, worms, Trojans or other material that could be malicious or harmful. Jackpot2me will not be liable for any loss or damage to Users caused by a distributed denial-of-service attack, viruses or other harmful material that may infect a User's computer equipment, computer programs, data or other material while using the Website or any website linked to it. 
9.4. While Jackpot2me strives to ensure that all the information on the Website is correct, Jackpot2me does not guarantee the accuracy of all the content. The Website may include errors or inaccuracies, or out of date information. 
9.5. The contents and details of this Website, including these Terms and Conditions, are protected by international copyright and other intellectual property rights. The owner of these rights is Jackpot2me , its affiliates or other third party licensors. All products and company names and logos mentioned on this Website are the trademarks or trading names of their respective owners, including Jackpot2me . Users are permitted to print and download extracts from this Website only for their personal reference, and only provided that 
a. no graphics on this Website are used separately from accompanying text; 
b. no documents or related graphics on this Website are modified in any way; and 
c. the status of Jackpot2me (and of identified contributors) as the author of any material on this Website is acknowledged. Otherwise, no part of this Website may be reproduced, modified, copied, uploaded, posted, transmitted or distributed, by any means or in any manner.

10.1 Jackpot2me fulfills all the statutory requirements regarding protection of the personal data of Users. 

10.2 Jackpot2me shall only process personal data for the purposes of providing Users with the services on the website. User data may also be used by Jackpot2me to inform the User about any upcoming events, new products and other news worthy items. 

10.3 The User may unsubscribe from receiving marketing information from Jackpot2me at any time. 

10.4 For further information about User Data and how Jackpot2me uses such data you may view the Privacy Policy on the website.

Jackpot2me will accept bet/s placed by Jackpot2me's Insurance Service on behalf of the User, where instructions to place the bet/s have been given by the User and the bet/s has been subsequently placed with it by the Insurance Service. Any reference in this section to the Terms and Conditions of a User shall mean a User submitting a bet with Jackpot2me's Insurance Service who is acting as the User's agent. For the avoidance of any doubt Jackpot2me is not a lottery operator. With Jackpot2me, the User is submitting a bet on the expected results of the drawings of certain lotteries, namely:

 • Superenalotto”, operated by the Italian national lottery
 • “Euro Millionen”, operated by the LAE
 • “Euro Jackpot”, “Lotto 6 aus 49”, “Spiel 77”, “Super 6” and “Glucksspirale”.
 • “Powerball” and “Mega Millions”, operated or co-operated by the US-American Mega Millions Consortium, MUSL or their co-organizers
 • “Loteria de Navidad”, operated by the Spanish Loterias y Apuestas del Estado.

11.1. LOTTO 6aus49 11.1.1. LOTTO 6aus49 is a lottery based on the German “Lotto 6 aus 49” lottery. The German “Lotto 6 aus 49” involves a random draw of six numbers (“Numbers”) selected from 1 to 49 and one supplementary “Super Number” (known as the “Superzahl”), selected from the 10 numbers 0 to 9. Draws normally take place every Wednesday and Saturday. 

11.1.2. The User must select six numbers plus one Super Number per Virtual Lottery Ticket. 

11.1.3. The Super Number is the last number of the Play Slip Number of the Virtual Lottery Ticket. 

11.1.4. For every Virtual Lottery Bet, at least one Ticket has to be filled in. 

11.1.5. The cost for participation will be displayed on the Virtual Lottery Ticket. 

11.1.6. The deadline for participating in any draw is set out for each respective draw, and will be shown on the Website. 

11.1.7. There are 9 different ways to win:

 • by matching 2 Numbers plus the Super Number (Prize Category 9)
 • by matching 3 Numbers (Prize Category 8)
 • by matching 3 Numbers plus the Super Number (Prize Category 7)
 • by matching 4 Numbers (Prize Category 6)
 • by matching 4 Numbers plus the Super Number (Prize Category 5)
 • by matching 5 Numbers (Prize Category 4)
 • by matching 5 Numbers plus the Super Number (Prize Category 3)
 • by matching, 6 Numbers (Prize Category 2)
 • by matching 6 Numbers plus the Super Number (Prize Category 1)

11.1.8. Only one Prize Category can be won on each lottery bet and will be the highest of the available Prize Categories achieved by that bet. 11.2. Spiel77 11.2.1. Spiel77 is a lottery that can only be played in association to the lottery LOTTO 6aus49. Spiel77 is based on the additional German lottery “Spiel 77”. The German “Spiel 77” comprises of a random draw of a 7-digit number between 0000000 and 9999999. Draws normally take place every Wednesday and Saturday. 

11.2.2. The User must select the option Spiel77 on the Virtual Lottery Ticket to participate in Spiel77. The complete 7-digit Play Slip Number on the LOTTO 6aus49-Virtual Lottery Ticket will form the Spiel77 lottery bet. The cost of Spiel77 depends on the number of draw days and the duration the User has selected. 

11.2.3. Users can only win one Prize Category per lottery bet, which will be the highest of the available Prize Categories achieved by, and relevant to, that bet. 11.3. Super6 

11.3.1. Super6 is a lottery that can only be played in conjunction with the lotteries LOTTO 6aus49 or EuroJackpot. Super6 is based on the German supplementary lottery “Super 6”. The German “Super 6” involves a random draw of a 6-digit number between 000000 and 999999. Draws normally take place every Wednesday and Saturday. 

11.3.2. The User must choose the option “Super6” on the Virtual Lottery Ticket to take part. The last six digits of the Play Slip Number on the Virtual Lottery Ticket forms the Super6 bet. The costs of the Super6 bets on the Virtual Lottery Ticket depend on the number of draw days and the duration the User has selected. 

11.3.3. Winnings can only be won in one Prize Category per lottery bet, which will be the highest of the available Prize Categories achieved by, and relevant to, that bet. 11.4. GlucksSpirale 

11.4.1. GlucksSpirale is a lottery based on the German lottery “Glucksspirale”. “Glucksspirale” involves a random draw of one number for each Prize Category with the exception of Prize Categories 6 and 7, a random draw of two numbers for each of the two Prize Categories. Draws normally take place every Saturday. <

11.4.2. The User must choose the option GlucksSpirale on the Virtual Lottery Ticket to take part. The Play Slip Number on the Virtual Lottery Ticket forms the GlucksSpirale lottery bet. The cost of the GlucksSpirale bets depends on the number of draw days and the duration the User has selected 

11.4.3. Only one Prize Category can be won per lottery bet, which will be the highest of the available Prize Categories achieved by, and relevant to that bet. 

11.4.4. The deadline for purchasing bets for a draw is determined for each draw and posted on the Website. 11.5. EuroJackpot 

11.5.1. EuroJackpot is a lottery based on the European lottery “Euro Jackpot”. The lottery “Euro Jackpot” involves a draw of five random numbers selected from 1 to 50 and two additional numbers, selected from 1 to 10. Draws normally take place every Friday. 

11.5.2. The User must select five Winning Numbers and two Euro Numbers per lottery bet. At least one bet is required per Virtual Lottery Ticket. Every field which is filled out counts as at least one separate lottery bet. 

11.5.3. The Stake is shown on the Virtual Lottery Ticket.

11.5.4. The deadline for participating in a draw is determined for each respective draw, and will be posted on the Website. 

11.5.5. There are 12 ways to win:

 • by matching 2 Winning Numbers and 1 Euro Number (Prize Category 12)
 • by matching 1 Winning Number and 2 Euro Numbers (Prize Category 11)
 • by matching 3 Winning Numbers (Prize Category 10)
 • by matching 2 Winning Numbers and 2 Euro Numbers (Prize Category 9)
 • by matching 3 Winning Numbers and 1 Euro Number (Prize Category 8)
 • by matching 3 Winning Numbers and 2 Euro Numbers (Prize Category 7)
 • by matching 4 Winning Numbers (Prize Category 6)
 • by matching 4 Winning Numbers and 1 Euro Number (Prize Category 5)
 • by matching 4 Winning Numbers and 2 Euro Numbers (Prize Category 4)
 • by matching 5 Winning Numbers (Prize Category 3)
 • by matching 5 Winning Numbers and 1 Euro Number (Prize Category 2)
 • by matching 5 Winning Numbers and 2 Euro Numbers (Prize Category 1)

11.5.6. Only one Prize Category can be won per Normal lottery bet, which will be the highest of the available Prize Categories achieved by, and relevant to that bet. 

11.6. EuroMillions 

11.6.1. EuroMillions is a Bookmaker Game based on the European lottery “Euro Millionen” co-organised by the LAE. Draws of the Underlying Lottery take place usually on Tuesday and Friday. 

11.6.2. When placing a Bet in the Bookmaker Game EuroMillions, the Player selects five numbers (“Winning Numbers”) from 1 to 50 and two additional numbers (“Stars”) from 1 to 11 for each Bet Effective from 27th September 2016: When placing a Bet in the Bookmaker Game EuroMillions, the Player selects five numbers (“Winning Numbers”) from 1 to 50 and two additional numbers (“Stars”) from 1 to 12 for each Bet 

11.6.3. There are 13 ways to win:

 • by matching two Winning Numbers (Prize Category 13)
 • by matching two Winning Numbers and a Star (Prize Category 12)
 • by matching one Winning Number and two Stars (Prize Category 11)
 • by matching three Winning Numbers (Prize Category 10)
 • by matching three Winning Numbers and a Star (Prize Category 9)
 • by matching two Winning Numbers and two Stars (Prize Category 8)
 • by matching three Winning Numbers and two Stars (Prize Category 7)
 • by matching four Winning Numbers (Prize Category 6)
 • by matching four Winning Numbers and a Star (Prize Category 5)
 • by matching four Winning Numbers and two Stars (Prize Category 4)
 • by matching five Winning Numbers (Prize Category 3)
 • by matching five Winning Numbers and a Star (Prize Category 2)
 • by matching five Winning Numbers and two Stars (Prize Category 1)

11.6.4.  The Winnings payable in respect of each Operator Winning Bet in Prize Categories 4 to 13 shall be the amount of the Pay Out announced by the Underlying Lottery Operator or a cooperator in respect of each Underlying Lottery Winning Ticket in the relevant Prize Category. If the Underlying Lottery Operator or its cooperators have not announced a Pay Out in the relevant Prize Category for the relevant draw of the Underlying Lottery, the Winnings payable in respect of each Operator Winning Bet in that Prize Category will be calculated by the Bookmaker on the basis of the published aggregate amounts paid in for the relevant draw of the Underlying Lottery announced by the Underlying Lottery Operator or its cooperators and its allocation to the winning Prize Categories. 

11.6.5. The Winnings payable in respect of each Covered Bet in Prize Category 1, 2 and 3 depend on the number of the Underlying Lottery Winning Tickets in the relevant Prize Category, the number of Covered Bets in the relevant Prize Category, the payable Pay Out by the Underlying Lottery Operator or its co-operators for the Underlying Lottery Winning Tickets in the relevant Prize Category as well as the amount of Jackpot for Prize Category 1 or the aggregate allocated prize for the Prize Category 2 or 3, as applicable. The Winnings for a Covered Bet are calculated by dividing the amount of Jackpot or the aggregate allocated prize, as applicable for the relevant Prize Category, by the sum of Underlying Lottery Winning Tickets in the relevant Prize Category and Covered Bets in the relevant Prize Category. The result represents the amount of Winning payable in respect of each Covered Bet in the relevant Prize Category. 

11.6.6. The Bookmaker calculates the Winnings in a Prize Category 1, 2 and 3 on the basis of the amount of aggregate stakes published by the Underlying Lottery Operator as well as the distribution to the relevant Prize Category or on the basis of the Underlying Lottery Jackpot published on the website of the Underlying Lottery Operator for that Prize Category of the relevant draw of the Underlying Lottery. Winnings for non-jackpot Prize Categories are never higher than the Jackpot 

11.6.7. In the Bookmaker Game EuroMillions the option NumberShield or DoubleJackpot can be selected only in respect of the Prize Category 1 
11.7. PowerBall 

11.7.1. 
PowerBall is a lottery based on the American “Powerball” lottery organized by the Multi-State Lottery Association (MUSL). The “Powerball” draw consists of five numbers (“Winning Numbers”) from 1 to 59, and a supplementary (“Powerball”) number from 1 to 35. Draws are usually held every Thursday and Sunday (UK Time). 

11.7.2. 
The User must select five Numbers and one Powerball per lottery bet. At least one bet is required per Virtual Lottery Ticket. If the “PowerPlay” option is selected, payouts in Prize Categories 2 to 9 increase as per section 11.7.7. of this document. Every field which is filled out counts as at least one separate bet. 

11.7.3. 
The Stake is displayed on the Virtual Lottery Ticket. <

11.7.4  The deadline for participating in a draw is determined for each respective draw, and will be posted on the Website. 

11.7.5  There are 9 ways to win:
by matching the Powerball (Prize Category 9)

 • by matching a Winning Number and the Powerball (Prize Category 8)
 • by matching two Winning Numbers and the Powerball (Prize Category 7)
 • by matching three Winning Numbers (Prize Category 6)
 • by matching three Winning Numbers and the Powerball (Prize Category 5)
 • by matching four Winning Numbers (Prize Category 4)
 • by matching four Winning Numbers and the Powerball (Prize Category 3)
 • by matching five Winning Numbers (Prize Category 2)
 • by matching five Winning Numbers and the Powerball (Prize Category 1)

 • 11.7.6. 
  Only one Prize Category can be won per lottery bet, which will be the highest of the available Prize Categories achieved by, and relevant to that bet. 
  11.7.7. 
  In general, these are the prizes for a winning bet without the “PowerPlay” option:
  • $ 4,00 for Prize Category 9
  • $ 4,00 for Prize Category 8
  • $ 7,00 for Prize Category 7
  • $ 7,00 for Prize Category 6
  • $ 100,00 for Prize Category 5
  • $ 100,00 for Prize Category 4
  • $ 10.000,00 for Prize Category 3
  • $ 1.000.000,00 for Prize Category 2
  • Winnings in Prize Categories 3 to 9 with the “PowerPlay” option will be multiplied by 2, 3, 4 or 5, depending on the multiplier number drawn and are not subject to withholdings as they are below the threshold. Winnings in Prize Category 2 with the 'PowerPlay' option will be multiplied by 2. In addition, all Winnings in Prize Category 2 with or without the „PowerPlay' option are subject to 35% withholdings as described in 11.7.9. Withholdings are retained by the lottery because it is intended that a User at the Site playing PowerBall is put in the same or in a better economic position as if they had played the underlying lottery. When playing and winning the underlying lottery Power Ball, at least 35% taxes are withheld by the federal government. Thus, the User is treated equally in both cases. 
   11.7.8. 
   As is common with the American “Powerball” lottery, the lottery also pays out the Winnings in Prize Category 1 over 30 years (the “Annuity Option”). The first payment will be made as soon as possible after the draw, with the next 29 payments at one-year intervals. The level of payments is calculated such that the payments rise 4% from year to year until the full sum has been paid out. The option to receive one lump sum (“Cash Option”) is not yet available. According to section 6.2., Winnings are converted only once into the reference currency on the day of the draw. All subsequent payments are also subject to the same exchange rate. 

   11.8. MegaMillions 
   11.8.1. 
   MegaMillions is a lottery based on the American “Mega Millions” lottery. The MegaMillions draw consists of five numbers (“Winning Numbers”) from 1 to 75, and a supplementary (“MegaBall”) number from 1 to 15. Additionally, before each MegaMillions draw, the “MegaPlier” number (2, 3, 4 or 5) is drawn by computer. The MegaPlier numbers are weighted: the MegaPlier number 2 by 13.3%, the MegaPlier number 3 by 26.7%, the MegaPlier number 4 by 20.0%, and the MegaPlier number 5 by 40.0%. Draws are usually held every Wednesday and Saturday (UK Time). 
   11.8.2. 
   The User must select five Winnings Numbers and one Megaball per lottery bet. At least one bet is required per Virtual Lottery Ticket. If the “MegaPlier” option is selected, payouts in Prize Categories 2 to 9 double, triple, quadruple or quintuple depending on the official Megaplier number drawn. Every field which is filled out counts as at least one separate bet. 
   11.8.3.
   The Stake is displayed on the Virtual Lottery Ticket page. 11.8.4. The deadline for participating in a draw is determined for each respective draw, and will be posted on the Website. 
   11.8.5. 
   There are 9 ways to win (9 Prize Categories):
   • by matching the Megaball (Prize Category 9)
   • by matching a Winning Number and the Megaball (Prize Category 8)
   • by matching two Winning Numbers and the Megaball (Prize Category 7)
   • by matching three Winning Numbers (Prize Category 6)
   • by matching three Winning Numbers and the Megaball (Prize Category 5)
   • by matching four Winning Numbers (Prize Category 4)
   • by matching four Winning Numbers and the Megaball (Prize Category 3)
   • by matching five Winning Numbers (Prize Category 2)
   • by matching five Winning Numbers and the Megaball (Prize Category 1)


   11.8.6. 
   Only one Prize Category can be won per lottery bet, which will be the highest of the available Prize Categories achieved by, and relevant to that bet. 

   11.8.7. 
   In general, these are the prizes for the winning bet without the “MegaPlier” option:
   • $ 1,00 for Prize Category 9
   • $ 2,00 for Prize Category 8
   • $ 5,00 for Prize Category 7
   • $ 5,00 for Prize Category 6
   • $ 50,00 for Prize Category 5
   • $ 500,00 for Prize Category 4
   • $ 5.000,00 for Prize Category 3
   • $ 1.000.000,00 for Prize Category 2
   Winnings in Prize Categories 2 to 9 with the 'MegaPlier' option will be multiplied by 2, 3, 4 or 5, depending on the Megaplier number drawn. In addition, all Winnings in Prize Category 2 are subject to 35% withholdings as described in 12.8.5. as they are above the tax threshold. 

   11.8.8. 
   As is common with the American “Mega Millions” lottery, the lottery also pays out the Winnings in Prize Category 1 over 30 years (the “Annuity option”) in equal instalments. The first payment will be made as soon as possible after the draw, with the next 29 payments at one-year intervals. The level of payments is calculated such that the payments rise 4% from year to year until the full sum has been paid out. The option to receive one lump sum (“Cash Option”) is not yet available. According to section 10.16., Winnings are converted only once into the reference currency on the day of the draw. All subsequent payments are also subject to the same exchange rate. 
   11.9. Spanish Christmas Lottery (El Gordo) 
   11.9.1 
   . The 'Spanish Christmas Lottery' (or „El Gordo“) is a lottery based on the annual Spanish Lottery 'Loteria de Navidad' (or 'Sorteo Extraordinario de Navidad'). The 'Loteria de Navidad' is a lottery based on a five-digit number. Each number is sold more than once in so-called 'series'. The exact number of series, the exact number of tickets, the Winnings, the exact amount of Winnings and their distribution are different from year to year. In 2012 about 100,000 different tickets were sold. Tickets are usually sold as tenths or as 'decimos' (1/10) of a full ticket. The draw usually takes place once a year on the 22nd of December. For each draw two drums are used. One drum contains the balls with the different five-digit numbers, a second drum contains balls that are labelled with Winnings in Euros. 
   11.9.2. 
   If a User chooses to play 'Loteria de Navidad', the User must complete a Virtual Lottery Ticket with a five-digit number. The numbers can be selected by the User or chosen by random. bets can be placed in shares of tenths (10%), fiftieths (2%), twentieths (5%), districts (25%), halves (50%) or whole (100%). 
   11.9.3 
   . The costs for participation will be displayed on the Virtual Lottery Ticket. 11.9.4. A lottery bet can win in multiple Prize Categories. However, this is not the case if the bet is won in one of the first four Prize Categories, on the basis of which the other Prize Categories are calculated. 
   11.9.5 
   . The deadline for participating in a draw is determined for each respective draw, and will be posted on the Website. 

   11.9.6.  The total of all winnings payable by the lottery for Prize Category 1 for a certain draw must in this case never exceed the maximum of € 10.000.000,00 and might be divided among the winners. 

   11.9.7. The results of the 'Loteria de Navidad' can be viewed on the official website of Loterias y Apuestas del Estado. 

   11.10 Superenalotto 

   11.10.1.  “SuperEnalotto” is a lottery based on the most popular national lottery in Italy. The SuperEnalotto draw consists of six numbers (“Winning Numbers”) from 1 to 90, and a Jolly number drawn from the remaining 84 numbers in the drum. Draws are usually held every Tuesday, Thursday and Saturday 18:30 CET time. 

   11.10.2.  The User must select six Winnings Numbers. At least one bet is required per Virtual Lottery Ticket. Every field which is filled out counts as at least one separate lottery bet. 

   11.10.3.  The Stake is displayed on the Virtual Lottery Ticket page. 

   11.10.4. The deadline for participating in a draw is determined for each respective draw, and will be posted on the Website. 

   11.10.5.  There are 5 ways to win (5 Prize Categories):

   • by matching three Winning Numbers (Prize Category 5)
   • by matching four Winning Numbers (Prize Category 4)
   • by matching five Winning Numbers(Prize Category 3)
   • by matching five Winning Numbers and the Jolly number (Prize Category 2)
   • by matching six Winning Numbers (Prize Category 1)

   11.10.6.  Only one Prize Category can be won per lottery bet, which will be the highest of the available Prize Categories achieved by, and relevant to that bet. 

   11.11 Syndicate Games 

   11.11.1.  A lottery syndicate refers to a group of individuals who choose to play the same number combinations together as a group. All winnings from lines played by the syndicate will be shared between all the active members of the syndicate, depending on the amount of shares each individual has.

   11.11.2.  Euro Combi play will allow you to participate in a Tuesday and Friday EuroMillions draw, with 55 lines in each; and a Friday-night EuroJackpot draw with 45 lines. Any winnings from the 155 lines played in total will be divided between the shares in group.

   11.11.3  A share refers to the percentage of prize winnings a User is entitled to in syndicate lottery play. The Euro Combi has a maximum of 88 shares.

   11.11.4  US Combi will allow you to be entered into the Wednesday and Saturday MegaMillions draws, with 15 lines in each; and a Thursday and Sunday Powerball draw with 35 lines in each. Any winnings from the 100 lines played in total will be divided by the number of shares in the syndicate. As our syndicates play all Mega and Powerball combinations, it means there is going to be a winning bet in every draw.

   11.11.5.  A share refers to the percentage of prize winnings a User is entitled to in syndicate lottery play. The US Combi has a maximum of 93 shares.

   11.11.6.  VIP World Combi will allow you to be entered into two MegaMillions draws with 15 lines in each; two Powerball draws with 35 lines in each; one EuroJackpot draw with 45 lines; two EuroMillions draws with 55 lines in each; three SuperEnalotto draws with 85 lines in each; and two Lotto 6/49 draws with 10 lines in each. Any winnings from the 530 lines played in total will be divided by the number of shares in the syndicate. As our syndicates play all Lucky-Star, Euro-number, Megaball, Powerball, Superball combinations, it means there is going to be a winning bet in every draw.

   11.11.7.  A share refers to the percentage of prize winnings a User is entitled to in syndicate lottery play. The VIP World has a maximum of 133 shares.

   11.11.8.  Users participating in a syndicate will receive an email directly after each draw informing them of all their winnings. A User can also login to the User Account at any time and check their latest winnings. 

   11.12 General Lottery Bet Rules 

   11.12.1. Jackpot2me strives to ensure that all of the jackpot values for all lotteries offered on the Website are correct, but assumes no responsibility for errors contained in such information. Jackpot2me estimates the amount of future jackpots using certain assumptions, such as the current or future jackpot being won or rolled over, but is not liable for false assumptions, calculations or forecasts. 

   11.12.2  By choosing the option “Jackpot Chaser” the User may automatically choose to extend the Virtual Lottery Ticket until the current jackpot of the highest Prize Category in respect to the underlying lottery of the relevant lottery has been won. The period for withdrawal encloses only the next draw date. 

   11.12.3 
   Valid lottery bets will be submitted on the next relevant draw that takes place, provided that they are placed before the respective deadline and provided that the User has not selected something else on purpose. The deadline will be displayed on the Website. It is up to the User to make sure that the instructions are given to submit the bet before the relevant deadline. For the avoidance of doubt, instructions to place or the apparent submission of a bet after the start of a specific draw or a draw that has actually occurred will not be valid, irrespective of any automatic confirmation, that may be generated via email or the Website, or irrespective of a wrong deadline displayed on the Website. 

   11.12.4  The “When Jackpot” feature will set lottery bets to play a particular lottery only after the official lottery Prize Category 1 has exceeded the specified “When Jackpot” amount for the relevant draw.

   11.12.5  If a lottery holds multiple draws on the same date, then unless otherwise specified by the lottery, a User's lottery bet will apply only to the main draw taking place on that date (or, where no main draw takes place, the first draw), under exclusion of any other draw made by the lottery in question. 

   11.12.6  If a lottery draw does not take place or no draw result is published or officially announced, all valid lottery bets on that draw will stand for the rescheduled draw (or, if there is none, the next available relevant draw).

12.1. A User cannot claim any Winnings or payout from the Jackpot2me and/or Jackpot2me may at its discretion decide about the validity of a lottery bet or a User's entitlement to Winnings or void a bet if

1. Bets were placed after the relevant deadline or after the start of the relevant draw;

2. Bets were erroneously accepted after the relevant deadline or if the relevant draw had already begun or taken place;

3. Jackpot2me becomes aware of an error in relation to that bet or draw and is not able to contact the User to correct the error or confirm the bet before the deadline;

4. the bet was placed on behalf of a User who has provided false information in regards to their User Account or otherwise in connection with the Website or the services available through it;

5. the bet was placed on behalf of a User who has been involved in any fraud-related activities in relation to the placing of the bet, the operation of the User Account or otherwise in connection with the Website or the services available through it;

6. the bet was placed on behalf of a User who is less than 18 years old or is a director, officer, or employee (or their spouse or dependent) of Jackpot2me or of one of Jackpot2me Group companies;

7. the User maintains more than one User Account;

8. in conjunction with any draw, fraud, technical and/or human error or unwarranted influence was found or

9. the draw is declared by an organizer or co-organizer as being invalid. Furthermore Jackpot2me may void a lottery bet if the Lottery Operator authorizes or instructs it to do so. 

12.2. 
When deciding if Winnings are to be paid out due to 12.1., Jackpot2me  may base its decision on information that is researched and/or held by the Lottery Operator and forwarded to Jackpot2me. Jackpot2me is not obliged to carry out investigation on its own. 

12.4. If any lottery bet is voided in accordance with Condition 12.1. (a), (b), or (c), Jackpot2me will offer the Lottery Operator, on behalf of the User, the option of placing any such bet on the next relevant draw or crediting the User's User Account with the relevant sum. If any lottery bet is otherwise voided by Jackpot2me in accordance with these terms, the relevant sum associated with that bet may be forfeited, except where the bet was placed by a User who is under the age of 18. In this case, the relevant sum will be repaid to Jackpot2me on behalf of the User. 

12.5 Jackpot2me reserves the right: a) to set off the amounts of any unpaid bets for bets owed by that User against a User's Winnings; b) to terminate, vary or suspend any product offered on the Website, immediately and without prior notice, for any reason and at Jackpot2me's sole discretion; and c) to require that, but shall not be obliged, the relevant User provides identification documents in order to enable Jackpot2me to satisfy itself as to the validity of User Account details and the User's entitlement to the Winnings in accordance with these Terms and Conditions. Jackpot2me may withhold payment of Winnings until any such matter has been fully resolved. 
12.6 Jackpot2me decides in regards to an acceptance of a User's lottery bets prior to the beginning of the draw. If Jackpot2me does not accept a bet, the User will be reimbursed accordingly. 

12.7 Jackpot2me has the right to hedge against submitted bets by purchasing tickets in its own name or its representatives names in corresponding lotteries in which Users would have submitted bets, irrespective of whether the Prizes on offer are insured or not.

13.1. Jackpot2me's complaints procedure has assigned three levels to be allocated to complaints received. For levels 1 to 3 the User may contact the User Service via ticket. Each correspondence shall be marked as “Complaint” and shall receive a reference number, provided that Jackpot2me has allocated a reference number to the relevant complaint. 

13.2. In level 1 the complaint will be attended to by an employee from the User Service. In level 2 the complaint will be attended from the head of User Service. In level 3 the complaint will be attended from a director of the Operator. 

13.3.  In a case where the User is dissatisfied with the result of their complaint they may ask for the review of the complaint by the next higher level.

14.1 In the event of a dispute in respect to a lottery bet or the payment or awarding of any Winnings, Jackpot2me may withhold payment of the Winnings until any dispute has been fully concluded. 

14.2 Where Jackpot2me makes a final decision or exercises any discretion referred to above, Jackpot2me may, solely at its discretion and notwithstanding Condition 13, reimburse the sum paid by the User for the relevant bet or offer a new bet to the User.

15.1. Jackpot2me will not be liable to a User or third parties, whether in contract, tort (including negligence, breach of statutory duty or other tort) or otherwise 1. or any loss of business, revenue, anticipated savings or profits (whether direct or indirect); or 2. For any indirect, special or consequential loss, damage, costs or other claims, howsoever caused or arising, whether through non-supply or late supply of the Website or any other service available through the Website, non-performance of these Terms and Conditions or otherwise. 

15.2  These Terms and Conditions do not affect the Jackpot2me's liability for cases of death and injuries to persons because of negligence of Jackpot2me or for fraud. 

15.3 Without prejudice to any other provision of these Terms and Conditions, Jackpot2me shall not be liable to any person: 1. for any event beyond its reasonable control including without limitation, an act of God, actual or threatened war or other threat or challenge to governmental authority, confiscation, nationalization, requisition or destruction of or damage to property by or under the order of any Government or public or local authority, strike, lockout, industrial action, fire, flood, drought, tempest, power cut and/or failure or obstruction of any network, broadcasting or telecommunications service; 2. for the failure of, or damage or destruction to, or any errors caused by the computer systems or records or any third party (including, without limitation, the Website), or any aspect of the foregoing; 3. for delays, losses, errors or omissions in or made by the postal or other delivery service or by the banking system; 4. for any other action or event that prevents or hinders the acceptance of a lottery bet; 5. for the refusal to sell a virtual lottery ticket to any person or to allow any person to submit a bet; or 6. for any losses caused to Users including misuse or unauthorized use of Passwords, money lost by placing bets and failure or malfunction of the equipment or technology of the relevant User or their Internet service provider.

16.1. Jackpot2me endeavors to ensure that the Website and the services available through it are available to Users as much as is reasonably possible, but Jackpot2me cannot and does not guarantee that: 1. the Website will be available at any specific time or for any specific period; 2. the Website's features, functionality or performance will meet the User's requirements or those of third parties; or 3. the Website or its features and functionality are, or will be, compatible with, or available on, the device or system used by a User to access the Website. Furthermore, Jackpot2me does not warrant that any alerts or bits of advice a User may choose to subscribe to will be provided in advance of the deadline for instructing Jackpot2me to submit a bet on the relevant draw and shall have no liability to a User if any such alerts or bits of advice are incorrect or delayed or are not sent to or not received by the User. 

16.2. Jackpot2me will use reasonable endeavors to ensure that the results and Winnings provided by it are correct. In spite of all endeavors for warranty of the accuracy of this information Jackpot2me shall have no liability for errors which are discovered only after Winnings have been paid out where such error is based on incorrect information that is published by the official lottery or relating websites relevant to those Winnings. 

16.3. Jackpot2me will not be held responsible for loss or damage because of the insolvency of third parties, including banks maintaining the bank accounts of Jackpot2me. 
16.4.The liability of Jackpot2me against the User is limited to the aggregated sum, which the User has spent for a coming draw or bet.

17.1. Jackpot2me shall not be liable for any loss or damage that may arise from the insolvency of third parties, including the Lottery Operator or any bank, including (without limitation) any bank with which Jackpot2me maintains its accounts. 

17.2. Jackpot2me's liability to the User and/or in regards to the User's Winnings is fully discharged upon payment being made by the lottery to Jackpot2me. For clarification: 

17.3. Any liability that Jackpot2me has towards a User other than an obligation to pay Winnings to the User for successful and valid bets submitted by Jackpot2me's Insurance Service on behalf of the User and accepted according to these Terms and Conditions is limited:

 • in the case that the liability refers to a bet: to the total amount of the User's Stake in regards to that specific bet
 • in all other cases: to the amount of Euro 5.000,00 (five thousand Euros).

17.4.The use the Website and Services are at your own risk and the company shall not be responsible for any damages or losses of any kind that you shall incur as a result of modifications and enhancement and the termination and or suspension and/or discontinuation of the Website or any of the web site's Services. The company shall not be responsible for any damages or losses you may suffer as a result of your use or reliance on the content of any website to which links appear on the Website. Any third-party links, services, resources and information that we provide on or make available through the Website are not controlled by us. We make no warranties regarding such third-party services, resources and information, and we will not be liable for your use of or reliance on such third-party services, resources or information. You expressly agree that use of this web site is at your sole risk. We nor any of our respective employees, agents, or licensors warrant that this web site will be uninterrupted or error free; nor do they make any warranty as to the results that may be obtained from use of this web site.

18.1. The agreement between (i) the User and Jackpot2me (as the party submitting bets on the User's behalf) in regards to this Website and the therein offered services contain: 1. these Terms and Conditions; 2. the Privacy Policy; and 3. the explanations and clarifications appearing on the Website. 

18.2. Jackpot2me does not separately file the individual Terms entered into by Users when they register or play on the Website. Users can access these Terms and Conditions on the Website. Users can make a durable copy of these Terms by printing or saving a downloaded copy on their own computer.

19.1. All transactions including the payment of Winnings whether contractual or otherwise between the User and Jackpot2me shall be deemed to be concluded and to take place in England where Jackpot2me's servers are located. 

19.2. These Terms of Conditions, the relationship between Users and Jackpot2me and each bet shall be governed by and construed in accordance with the laws of England. Each bet is submitted and received in England.

19.3. The User submits herewith to the exclusive jurisdiction of the England courts in relation to all disputes arising in connection with these Terms and Conditions or any bet submitted on the Website. 

19.4. Each User acknowledges and accepts that the fact that Jackpot2me cannot and do not give any legal advice or assurances or make any representation of any kind in respect of the legality of using their services in the jurisdiction where Users reside or are located.

19.5. Jackpot2me will not be liable for any illegal or unauthorized use of the Website or their respective services.

20.1.If any provision of these Terms and Conditions is held to be invalid or unenforceable by any judicial or other competent authority, all other provisions of these Terms and Conditions will remain in full force and effect and will not in any way be impaired. 

20.2.  If any provision of these Terms and Conditions is held to be invalid or unenforceable but would be valid or enforceable if some part of the provision were deleted, the provision in question will apply with the minimum modifications necessary to ensure it is both valid and enforceable. 

20.3.  Please note that all notices under these Terms and Conditions are to be sent and received by email. For this purpose, User notices should be sent to [email protected] Jackpot2me will send its notices to the User via the email address specified in the User's “User Account”. Any communication between a User and Jackpot2me should be sent via email. 

20.4. Any confirmations and warranties, consents, promises, obligations, agreements and duties Jackpot2me has provided and committed in these Terms and Conditions occur solely and separately Jackpot2me. The liability of Jackpot2me with respect to breach of confirmations and warranties, consents, promises, obligations, agreements and duties extend only on loss or damages because of the breach separately allocable to Jackpot2me. 

20.5. Jackpot2me may assign any rights and/or transfer or delegate respective obligations under these Terms and Conditions, and/or charge or deal in any other manner with any contract created under these Terms and Conditions or any of the Jackpot2me's or the User's respective rights or obligations. For the avoidance of doubt, Jackpot2me may transfer and assign any contract between Jackpot2me and a User to any third party (including an affiliated company of Operator or lottery) in conjunction with the transfer of all or part of the business and assets of Operator or lottery. Such rights of assignment and/or transferal do not apply to Users. 

20.6. Any purported assignment, transfer, sub-contracting, delegation, charging or dealing in contravention of these Terms and Conditions by the User shall be invalid. These Terms and Conditions are linked to the User and are for their own benefit and not for the benefit of any third party. 

20.7. From time to time Jackpot2me may offer bonuses to a User if and when certain requirements are met. In general, bonuses cannot be withdrawn unless that bonus is wagered a certain number of times. Details and rules of special bonuses will be available on the website as and when these are made available to new and existing Users. 

20.8 The failure to exercise or delay in exercising any right or remedy under these Terms and Conditions does not constitute a related or other waivers. A waiver of any rights or remedies to the Terms and Conditions does not constitute a continuing waiver of such or any rights or remedies.

21.1. Client is not entitled to receive a refund of funds if by the time of request client presents any open ongoing Syndicate or/ if in case of having winnings to withdraw. The client is entitled to ask for a Refund of funds deposited in cases such of: Discrepancy on amounts in his account and in any case that client havent used the funds and balance is still intact in his personal account. Any Promotional Bonus received will not count as funds and therefore cannot be refunded. To apply for a refund client must communicate with our support team via e-mail, phone or Live Chat. Each case will be analyzed by support team which will reply to all communication means. Any funds due should appear on clients bank statement within 5-15 working days. Note that refund times are dictated by the card issuers and are outside our control.

General.
The Site enables multiple users to use our Messenger Service in order to jointly purchase, through our Lottery Ticket Service, a number of Lottery Tickets for a given Lottery Draw and to share in any Prize which may be due if such Lottery Tickets are Winning Lottery Tickets (“Syndicate Play” or “Syndicate Play Service”). “Syndicate” means a group of users that uses our Messenger Service to purchase a set of Lottery Tickets through the Syndicate Play. The Syndicate Play Service does not enable you to choose the members of a Syndicate.

Shares:
Syndicate Play offers you the opportunity to purchase one or more equal portions of ownership in a Syndicate and the Lottery Tickets purchased by the Syndicate (“Shares”), to the extent such Shares are available.

We determine:
(i) the total number of Shares available for purchase in a Syndicate (“Total Shares”);
(ii) the number of Lottery tickets purchased by the Syndicate;
(iii) the number combinations played by Lottery Tickets purchased by the Syndicate (“Lines”). The Site will display the Total Shares, the Lines played, and the remaining Shares available for purchase by you in the Syndicate prior to your purchase of any Shares. By purchasing a Share, you will not own any specific Lottery Ticket or Line purchased by the Syndicate. Any Shares not purchased by Site users shall be owned by us.

Syndicate Prize Share:
The portion due to you of any Prize resulting from Winning Lottery Tickets purchased on behalf of a Syndicate (“Syndicate Prize”) will correspond to the percentage of Shares you have purchased of the Total Shares in that Syndicate.